Hulp bij aankoop land

‘Ik wil bosgrond kopen. Is dit geschikt om er een voedselbos van te maken?’
‘Op de bouwkavel dat ik wil kopen is er risico op hoog water. Kan ik hier iets aan doen?’
‘Bij mijn huis kan ik een stuk landbouwgrond bijkopen. Is dit geschikt om iets met permacultuur te doen?’

Af en toe krijg ik de vraag of een terrein of bouwkavel geschikt is voor permacultuur en/of voedselbos. Dit lijkt een eenvoudige vraag. Maar helaas is hier niet een eenduidig antwoord op te geven. Uiteraard is het wel de juiste eerste vraag om je af te vragen of hetgeen wat je wilt mogelijk is op het land dat je wilt kopen. En ik kan garanderen dat ik je kan leren anders te kijken naar landschap en natuur!

Er zijn verschillende factoren waar ik naar kijk:

 • Wat zijn de persoonlijke wensen en doelen
 • Wat is het budget
 • De bodemgesteldheid
 • Is er water of hoe hoog is het grondwater
 • De NAP en de hoogteverschillen van het terrein
 • Op welke wijze kom je op het terrein
 • Historie van het land
 • Wat is er nu aanwezig op het land en hoe kun je het gebruiken
 • Ligging ten aanzien van de gewesten
 • Hoe verloopt de zon
 • Hoe gedraagt de wind zich
 • Geluid en uitzicht
 • Wat is er in de omgeving (huizen, industrie, wegen, zendmasten, hoogspanning etc.)

Voorbeeld van een vraagstelling: 

‘Op de bouwkavel dat ik wil kopen is er risico op hoog water. Kan ik hier iets aan doen?’
Bij een nieuwbouwproject Lievingerveld in Beilen, Drenthe, kreeg ik de deze vraag of de kavel wel geschikt is. De brochure van het project waarschuwt voor het effect van hoog water en de koper moet er zelf voor zorgen dat het water afgevoerd moet worden. Het project ligt in een beekdal en de beek loopt aan de westkant van het terrein. Het terrein heeft een verloop van 1,5 meter van het laagste punt bij de beek tot aan de oostkant van het terrein. Over het terrein loopt een verhoogde smalle weg van zuid naar noord. De weg zorgt voor een dijk effect. De beoogde kavel ligt aan de westkant tegen de weg aan en ligt net buiten het risicogebied van hoog water. Echter het huis dient wel opgehoogd te worden door het hoge grondwater bij hoog water stand. Het huis zal moeten opgehoogd met zand, betonplaten en wellicht op palen bouwen. En een oplossing is om op de grenzen van de kavel een verlaging aan te brengen in een swale vorm dat het water opvangt en afvoert naar de sloot. Eigenlijk is dit terrein een buitendijks gebied waar normaal gesproken niet gebouwd mag worden. Dit betekend extra kosten om de kavel geschikt te maken om dit risico te mijden. Er wordt nu gekeken naar een andere kavel aan de oostkant van de weg op het hoogste gedeelte van het gebied.

De beoordeling is gedaan op basis van satelliet foto’s, de hoogtekaart van Nederland en de bodemkaart van Nederland. En een visuele beoordeling van de soorten begroeiing op het terrein, het historisch gebruik en gegevens hoe de waterstroom loopt.

Reactie van de koper:

Al tijdens het gesprek met Bor ben ik anders gaan kijken naar het terrein. Wilde ik in eerste instantie geen beren op de weg zien en graag geloven dat ik daar ten opzichte van het water safe zit, nu kon ik er niet meer omheen.
Dit heeft mij doen besluiten om toch om te zien naar een andere kavel op een hoger gelegen deel. Tijdens het gesprek werd mij duidelijker hoe ik met waterberging om kan gaan en op welke manier ik de uitgegraven grond kan hergebruiken. Ik had me niet gerealiseerd dat ook de ligging ten opzichte van de vaak voorkomende westenwind belangrijk is bij de keuze van een kavel. Ik ben veel bewuster gaan kijken naar het gehele terrein en de keuzemogelijkheden. Was in eerste instantie een mooi uitzicht op open veld het belangrijkste, nu kijk ik naar veel meer zaken en kan veel bewuster een keuze maken.

Wilt u ook hulp bij de aankoop van een kavel? Neem contact op voor meer informatie.