Wat is het verschil tussen permacultuur, agroforestry en ecologische landbouw

Wat is nu het verschil tussen alle terminologie die we gebruiken. De verschillen zijn soms klein en er zit veel overlap in. In het kort de belangrijkste verschillen:

Agroforestry

Dit is als meerderjarige bomen en struiken bewust worden gemengd met akkerbouw, groenteteelt of grasland, op hetzelfde perceel. De bomen en struiken kunnen voor meerdere doeleinden geplant worden, bijvoorbeeld voor de productie van fruit, noten of hout. Tevens kan vee worden gebruikt in het systeem (bron WUR).
Feitelijk is dit een oud systeem dat in Europa vroeger normaal was dat de dieren onder de hoogstam fruitbomen graasden. Ook hier is het ontwerp van het systeem erg belangrijk. Veelal worden de bomen en struiken in stroken aangelegd. Tussen de stroken is grasland of akkerbouw waar machines goed bij kunnen komen. Deze manier van landbouw doorbreekt de monocultuur en houdt meer rekening met de natuur waarbij ook de mechanische bewerking wordt meegenomen in het ontwerp.

Permacultuur

Permacultuur is een meer holistische ontwerpsysteem waar alle functionele onderdelen met elkaar in verbinding staan. De mogelijke onderdelen zijn: meerderjarige voedselproductie in vorm van een voedselbos, een kruidentuin, bodemverbetering door composteertechnieken, het gebruik van water, dieren, de kas en de energievoorziening rondom het huis. Het doel is dat de natuur het proces overneemt zodat de arbeid minimaal wordt. De aanleg is intensiever maar op termijn veel duurzamer en productiever. Zeker op kleine schaal is permacultuur zeer effectief om zonder mechanisatie te werken. Op grote schaal kan de methode van agroforestry worden geïntegreerd.

Voedselbossen

Een voedselbos past perfect in het permacultuur systeem. Het voedselbos is het oorspronkelijke idee van Bill Mollison, de bedenker van permacultuur. Het idee van een voedselbos is dat het ecologische systeem van een bos nagebouwd wordt met alleen eetbare soorten van de zeven lagen van een bos: hoge bomen, kleine bomen, struiken, klimplanten, kruidgewassen, bodembedekkers en knolgewassen.

Biologische landbouw

Eenvoudig gezegd is dit de bekende manier van landbouw alleen zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. In het algemeen is het nog steeds de monocultuur landbouw waarbij de grond geploegd wordt. Biologische landbouw richt zich op milieu, mens en gezondheid.

Biodynamische landbouw

Dit is een vorm van biologische landbouw die gebaseerd is op de antroposofische principes van Rudolf Steiner. Er wordt een holistische kijk op de natuur en het boerderijleven gehanteerd. Alles is met elkaar verbonden, de landbouw met het klimaat, bodemvruchtbaarheid, watervervuiling, biodiversiteit, luchtkwaliteit enz.

Ecologisch tuinieren

Met ecologisch tuinieren ga je nog een stap verder dan biologisch waarbij zoveel mogelijk met de ecologische kringloop rekening wordt gehouden. Het is dus meer milieuvriendelijk door zo min mogelijk belastend voor het milieu te werken.

Natuurlijk tuinieren

Dit is een alternatieve benoeming voor permacultuur.