Wat is een voedselbos

Een voedselbos of eetbare bostuin is een productief bos met eetbare meerderjarige gewassen. Het is geen natuurlijk bos, maar ook geen boomgaard. De diversiteit heeft als doel een duurzaam eco-systeem te creëren. Het is opgebouwd uit zeven lagen:

  1. grote bomen (7 meter en hoger: eik, hoogstam fruitbomen, notenbomen)
  2. kleine bomen (laagstam fruitbomen)
  3. struiken (zacht fruit)
  4. kruidachtige planten (eenjarige en meerderjarige groenten, bloemen)
  5. klimplanten
  6. bodembedekkers
  7. wortelgewassen (met de paddestoelen)

De natuur heeft de automatische neiging om land te laten begroeien en de aarde te bedekken. Op de lange termijn zal er op die manier een bos ontstaan dat zichzelf kan onderhouden. Hoe minder natuurlijke vegetatie op de grond, hoe meer arbeid de mens er aan heeft om het land te onderhouden. We maken van een bos een boomgaard. Van een boomgaard maken we weilanden en van weilanden een akker. Een voedselbos heeft het doel om de natuur het onderhoud en productie over te laten nemen, zodat de mens zo min mogelijk arbeid hoeft te verrichten. De enige arbeid die dan overblijft is het oogsten. Op deze manier kunnen we als mens mét de natuur werken, in plaats van ertegen.

Zonder de menselijke bijdrage heeft de natuur zo’n 100 jaar nodig heeft om van een kaal stuk grond een bos te maken. Als wij de wetmatigheden van de natuur volgen lukt dit in samenwerking echter al in slechts 10 jaar. Wij kunnen een verschil maken, zodat de natuur ons terugbetaalt met een overvloed aan voedsel. Een voedselbos past daarmee uitstekend in de permacultuur.

Waar permacultuur het over een voedselbos heeft, spreekt men in de agro ecology over agro foresty. Wikipedia noemt agro ecologie een concept om landbouwtechnieken en wetenschappen te gebruiken voor betere landbouw en meer biodiversiteit. Beide systemen zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. De terminologieën verschillen echter. De wetenschappelijke kant gebruikt de agro ecologie als alternatief voor de reguliere landbouw. Aan de Wageningen Universiteit is agro ecology een specialisatie.

Het voedselbos leeft!

Er is in Nederland inmiddels 100 hectare aangeplant! Zoals je zelf kunt zien op de voedselbossenkaart. Er zijn veel particulieren initiatieven en gemeenten bieden steeds meer ondersteuning. Je hebt de beschikking over voldoende kennis, kunde en ervaring, dus je kunt je eigen voedselbos aanleggen.

Meer lezen:

Contact

Wilt u ook een voedselbos of een permacultuur ontwerp?
Kijk op diensten wat ik voor u kan betekenen of neem contact op voor meer informatie.