Wat is permacultuur?


Milieuvriendelijk, onderhoudsvriendelijk en duurzaam. Met permacultuur kan de mens landbouw beoefenen zonder de natuur te schaden door het natuurlijke ecosysteem zo natuurlijk mogelijk na te bootsen met de ontwerp principes.

Permacultuur is een ontwerpsysteem. Perma staat voor permanent. Met de principes van permacultuur kun je ongeacht het klimaat of de omstandigheden een eco-systeem ontwerpen dat zichzelf duurzaam kan onderhouden. Permacultuur is niet alleen bestemd voor kleinschalige tuinen. Het is juist geschikt om op grote schaal toe te passen op landbouw grond of complete landschappen.

In de jaren 70 hebben de biologen Bill Mollison en David Holmgren deze systematiek in Australië uitgedacht. Zij vroegen zich af of er een oplossing was of zou zijn voor de problemen die de industriële of intensieve landbouw met zich meebracht. Zij onderzochten de natuurlijke bossen waar de mens nog geen schade aan had gericht. De natuur kan zichzelf zonder de mens duurzaam in stand houden. Als je een stuk grond neemt en de mens doet er niets aan, dan zal de natuur de neiging hebben hier een bos van te maken. Door bestudering van deze eco-systemen en studies over hoe inheemse volkeren hun voedsel verkregen is permacultuur ontstaan.
De Oostenrijkse boer Sepp Holzer heeft al vanaf 1962 een grote boerderij ingericht met nieuwe ecologische oplossingen. Zijn landgoed is in Europa een model voor permacultuur. En op dit moment ontstaan overal op klein en grote schaal projecten met permacultuur als grondslag. Dit in vorm van voedselbossen, gemeenschapstuinen, pluktuinen, daktuinen. En in de agrarische sector wordt vanuit de WUR Wageningen hier aandacht aan besteed onder de naam agro-ecologie.

Ontwerp een duurzaam zelfvoorzienend ecosysteem dat volledig in de behoefte van de mens kan voorzien. Dit houdt in dat je als mens met de natuur meegaat inplaats van er tegenin te werken zoals in de huidige monocultuur landbouw gebeurt. Terug naar de essentie. Dit betekent niet terug naar hoe het vroeger ging. Permacultuur is een ontwerp methode die oude methodes slimmer en efficiënter inzet en nieuwe technologie gebruikt voor energiegebruik.

Permacultuur is een methode die haaks staat op de principes van de huidige monocultuur landbouw. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen, de-centraal produceren, diversiteit stimuleren, zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen, zo min mogelijk arbeid en energie toepassen en geen afval produceren.

Industriële mindset

  • Focus op de individuele landbouwbedrijfs componenten
  • Intensief gebruik van externe inputs
  • Monoculturen
  • Opbrengst maximalisatie op korte termijn
Ecologische mindset

  • Focus op gehele bedrijfssysteem
  • Kennisintensieve, synergieën op de boerderij
  • Polyculturen
  • Opbrengst optimalisatie op lange termijn