Wat is permacultuur?

Permacultuur is milieuvriendelijk, onderhoudsvriendelijk en duurzaam. Met permacultuur kun je landbouw beoefenen zonder de natuur te schaden, want het gaat om een zo natuurlijk mogelijk ecosysteem op basis van unieke ontwerpprincipes.

Permacultuur is een ontwerpsysteem, want perma staat voor permanent. Met de principes van permacultuur kun je ongeacht het klimaat of de omstandigheden een eco-systeem ontwerpen dat zichzelf duurzaam kan onderhouden. Het is geschikt voor kleinschalige tuinen, maar het komt echter vooral op landbouwgrond en in complete landschappen helemaal tot z’n recht.

Hoe is permacultuur ontstaan?

In de jaren ’70 dachten de biologen Bill Mollison en David Holmgren deze systematiek in Australië uit, want zij zochten een oplossing voor de problemen die de industriële en intensieve landbouw met zich meebracht. Zij onderzochten de natuurlijke bossen waar de mens nog geen schade aan had gericht, omdat de natuur zichzelf daar zonder de mens duurzaam in stand kan houden. Een stuk grond waar de mens niets aan doet verandert de natuur gaandeweg in een bos. De bestudering van deze eco-systemen en studies over hoe inheemse volkeren hun voedsel verkregen vormden de basis voor permacultuur.

De Oostenrijkse boer Sepp Holzer richtte al in 1962 een grote boerderij in met nieuwe ecologische oplossingen, waardoor zijn landgoed in Europa een model is geworden voor permacultuur. En op dit moment ontstaan overal op kleine en grote schaal projecten met permacultuur als grondslag. Het gaat om voedselbossen, gemeenschapstuinen, pluktuinen en daktuinen. De agrarische sector besteedt hier vanuit de WUR Wageningen aandacht aan onder de naam agro-ecologie.

Zelf aan de slag

Ontwerp een duurzaam zelfvoorzienend ecosysteem dat volledig in de behoefte van de mens kan voorzien. Ga als mens met de natuur mee in plaats van er tegenin te werken, zoals in de huidige monocultuur landbouw gebeurt. Terug naar de essentie. Dit betekent niet dat we terug moeten naar hoe het vroeger ging. Het gebruikt oude methodes slimmer en efficiënter, gecombineerd met nieuwe technologie voor minimaal energiegebruik.

Permacultuur is een methode die haaks staat op de principes van de huidige monocultuur landbouw, dus kent geen gebruik van kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. Het gaat om decentraal produceren en diversiteit stimuleren, terwijl we zo min mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen. Zo min mogelijk arbeid en energie toepassen, net als geen productie van afval.

Industriële mindset

  • Focus op de individuele landbouwbedrijfs- componenten
  • Intensief gebruik van externe inputs
  • Monoculturen
  • Opbrengst-maximalisatie op korte termijn
Ecologische mindset

  • Focus op gehele bedrijfssysteem
  • Kennisintensieve, synergieën op de boerderij
  • Polyculturen
  • Opbrengst optimalisatie op lange termijn

Contact

Wilt u advies of een permacultuur ontwerp?
Kijk op diensten wat ik voor u kan betekenen of neem contact op voor meer informatie.