Wat is permacultuur?

Permacultuur is een multidisciplinaire ontwerpsysteem dat land, hulpbronnen, mensen en het milieu integreert in niet-verspillende, gesloten systemen, zoals we in de natuur zien. Permacultuur past holistische oplossingen toe in zowel landelijke als stedelijke omgevingen. En het richt zich op een enorme verscheidenheid aan onderwerpen als landbouw, bosbouw, wateroogst, energie, eco-bouwmethoden, afvalbeheer, dierensystemen, economie, technologie en sociale systemen. Permacultuur heeft als doel om op een duurzame manier mensen te helpen in voorzieningen als voedsel, energie, onderdak en sociale behoeften. De filosofie is om te werken in harmonie met de natuur en niet tegen zoals de meeste huidige systemen doen.

Hoe is permacultuur ontstaan

De term permacultuur werd in de jaren zeventig bedacht door bioloog en docent Bill Mollison uit Tasmanië en zijn student David Holmgren. Het werd geïntroduceerd in een rapport getiteld The Limits of Growth, dat voorspelde dat de economische groei niet kon doorgaan vanwege beperkte natuurlijke hulpbronnen. En het doel van Mollison was om een ​​leger van permacultuur specialisten op te bouwen om de ideeën van duurzame voedselproductie uit te dragen. In 1978 werd permacultuur volledig beschreven in het boek Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlement.

De eerste permacultuur cursus was in 1979 op Tagari Farm in Australië. In 1988 publiceerde Mollison de eerste editie van Permaculture: A Designers ‘Manual, waaruit de huidige PDC-cursus (Permaculture Design Certificate) is afgeleid en die nu wordt gegeven aan duizenden individuen, NGO’s, overheidsafdelingen en universitaire studenten over de hele wereld.

De Oostenrijkse boer Sepp Holzer richtte al in 1962 een grote boerderij in met nieuwe ecologische oplossingen, waardoor zijn landgoed in Europa een model is geworden voor permacultuur. In Japan is Masanobu Fukuoka is belangrijke pionier met zijn bekende boek One Straw Revolution. In de USA zijn onder andere de bekende namen Joel Salatin en Mark Shepard die actief permacultuur promoten.

Milieuproblemen

De mens heeft op de planeet een groot aantal milieuproblemen veroorzaakt, waaronder vervuiling van de oceanen, de aantasting van de ozonlaag en een enorm verlies aan biodiversiteit. De economie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en toename van zeer destructieve, industriële landbouwmethoden overal ter wereld.

Bodemdegradatie is tegenwoordig een groot probleem, omdat de huidige landbouwmethoden erosie stimuleren, het bodemleven vernietigen, de vruchtbaarheid verminderen en de oude ecologische systemen waarop de planeet afhankelijk is, verstoren. De bodem wordt uitgebuit om gewassen sneller en groter te laten groeien zonder de voedingsstoffen die hiervoor worden gebruikt aan te vullen, zodat het land kaal land blijft en volledig afhankelijk is van chemische hulpbronnen.

Permacultuur pakt deze problemen aan door met de bestaande ecosystemen te werken met intelligente ontwerpen, in de wetenschap dat het net zo belangrijk is om de grond voortdurend te herbouwen als het is om enorme hoeveelheden gewassen te laten groeien. Dit wordt bereikt door het creëren van regeneratieve, bio-diverse landschappen waarin planten, dieren en mensen op een positieve manier met elkaar samen te laten werken.

De ethische uitgangspunten

De kern van permacultuur is het naleven van drie eenvoudige ethische regels, die samen helpen ons gedrag te leiden naar coöperatieve, productieve systemen die ten goede komen aan mens en planeet.

  • Zorg voor de aarde
  • Zorg voor de mens
  • Delen van de overvloed

Zelf aan de slag

Een permacultuur ontwerp is breed toe te passen in stadstuinen, kleine boerderijen tot complete landschappen. Inmiddels zijn er genoeg kleine en grote voorbeelden overal te wereld te vinden. Een bekend groot voorbeeld is het Louss plateau in China waar 35.000 km2 land volledig is hersteld van erosie met nieuwe watersystemen en aanplant van bomen en eetbare systemen waardoor er weer voedselproductie is. Maak ook zijn er momenteel veel voorbeelden te vinden in de buurt in vorm van voedselbossen, eco-dorpen, stadstuinen, daktuinen en kleine lokale agrarische initiatieven.

We leren van oude tradities met de focus op het hedendaagse. De techniek is er, er is onbeperkte toegang tot informatie en ideeën, we kunnen lokaal handelen en wereldwijd contact maken. Het is een weg naar de-centraal produceren waar de opbrengst per vierkante meter veel productiever is. Met minder transport, energieverbruik en afval. Grote industriële systemen die veel land gebruiken worden weer beschikbaar wordt voor de natuur. Op deze manier probeert permacultuur een eind te maken van het huidige destructieve systeem en grondbeginselen neer te zetten voor duurzame, efficiënte en gezonde leefomgeving.

Contact

Wilt u advies of een permacultuur ontwerp?
Kijk op diensten wat ik voor u kan betekenen of neem contact op voor meer informatie.